místa na tábo (info) *rozkliknout*

03.09.2011 17:09

Jáchymov (Berounka)

+téměř zadarmo                                         - bez vody na mytí (0,5km)

+velká louka (podobná jak v Zahájí)            - podsady,stany (nutná oprava)

+2,5x strana les                                         - 5 let opuštěné

+250m od tábora pitná voda                      - daleko

+udržovaná louka 

 

Horka (Sázava)   

+tekoucí potůček (malý)                          - 30 až 40 let opuštěné

+srub ve skále                                         - bez zázemí

+možnost bydlení ve skále

 

Kácov (Sázava)

+podsady,stany                                         -variabilní termín

+kuchyň (horší stav jak v Zahájí)

+nedaleko jiného tábořiště (0,5-1km)

+potok

+dřevo

+cisterna s pitnou vodou